Užitečné odkazy

Domácí
 • Asociace společenské odpovědnosti – platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost
 • Ekologický právní servis– (EPS) je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou.
 • České sociální podnikání – webový portál o sociální ekonomice a sociálním podnikání v ČR
 • Tessea – tématická síť pro sociální ekonomiku, platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti
 • NaZemi – nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol. Zasazuje se o odpovědnost firem v oblasti dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu
 • Národní politika kvality – Společenská odpovědnost organizací
 • Svět v nákupním košíku – portál bojující za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v rozvojových zemích, kteří vyrábějí zboží naší každodenní spotřeby. Mimo jiné požaduje větší odpovědnost firem za dopady jejich činnosti v globálním světě
 • Amnesty International kampaň Byznys a lidská práva věnující se problematice porušování lidských práv ze strany ekonomických aktérů. Změn chce dosáhnout jak podporou firem v odpovědném chování, tak legislativními kroky na úrovni EU
 • Transparency International Česká republika – nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování
 • Fórum dárců – Czech Donors Forum – občanské sdružení podporující rozvoj filantropie v České republice
 • Daruj správně – první portál pro darování neziskovým organizacím a propagující odpovědné dárcovství on-line
 • Gender studies, o.p.s. – nevládní nezisková organizace, která slouží jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti
 • Test rovných příležitostí pro muže a ženy ve firmě – Test je určen zejména středním a velkým firmám a umožňuje zjistit, do jaké míry firma naplňuje principy rovných příležitostí. ProEquality, test k provedení na následujícím odkazu
 • Umsemumtam – platforma propojující spolupráci mezi profesionály a neziskovým sektorem
 • Inovace pro společnost – najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem vám záleží
 • Business Leaders Forum – platforma pro společensky odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí.
 • Byznys pro společnost – fórum odpovědných firem, které jsou při podnikání citlivé ke svému okolí a podporují zdravý rozvoj lidí, jejichž životy ovlivňují.
 • Recyklohraní, aneb Ukliďmě svět – cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

Zahraniční
 • UN Global Compact – největší platforma společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN
 • CSR Europe – Evropský portál společenské odpovědnosti firem
 • European Commission Sustainable and responsible business – stránky Evropské komise věnující se společenské odpovědnosti firem
 • GRI Global Reporting Initiative – nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v Amsterodamu, tvůrce standardů v oblasti společensky odpovědného reportingu Sustainable Reporting Guidelines
 • ISO 26000 Social Responsibility – necertifikační norma o společenské odpovědnosti Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO
 • AccountAbility – standard AA 1000
 • Guardian Sustainable Business
 • OECD Guidelines for MNEs – Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
 • Investors in People – britský standard ke zvýšení výkonnosti podniků správným zacílením investic do jejich zaměstnanců.
 • DOW JONES SUSTAINABILITY INDEXES – index hodnotící výkonnost světových firem v oblasti udržitelného rozvoje.
 • SA8000 – systém společenské odpovědnosti Social Accountability International (SAI).
 • UN Secretary-General’s Special Representative on business and human rights – řídící principy OSN pro byznys a lidská práva
 • Engage Key Cities – mezinárodní síť firem zapojených do firemního dobrovolnictví, včetně akcí v Česku
 • 3 BL Media – aktuality ze světa CSR, mezinárodní akce, vzdělávání a videa
 • Blog časopisu Forbes o společenské odpovědnosti firem. Obsahuje příklady dobré i špatné praxe, komentáře odborníků a novinky z tohoto oboru.
 • B Corps – hnutí pro firmy, které se rozhodly podnikat na základě nadstandardních etických zásad