Publikace

Tipy a triky. Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky, Národní informační středisko podpory kvality a Asociace společenské odpovědnosti, září 2014, ISBN 978-80-02-02559-7 ke stažení zde

UN Global Compact. Praktický průvodce pro malé a střední podniky, Asociace společenské odpovědnosti 2014, ke stažení zde

Průvodce Vytváření sdílené hodnoty od FSG v českém jazyce, 2013, ke stažení zde

Jak se Karel ke společenské odpovědnosti dostal. Komiks vydalo a distribuuje Národní informační středisko podpory kvality, na textu pracovala Odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací, 2013, ke stažení zde

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování: Kašparová, Klára, Kunz, Vilém, NAVA, GRADA, 2013, ISBN 978-80-247-4480-3, v prodeji zde

Faktory ovlivňující CSR reportování: Kašparová, Klára, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 139 stran, ISBN 978-80-210-5985-6, v prodeji zde

Společenská odpovědnost firem: Kunz, Vilém, GRADA, 2012, 208 stran, ISBN 978-80-247-3983-0, v prodeji zde

Nový pohled na společenskou odpovědnost firem – Strategická CSR: Kuldová, Lucie, NAVA, 2012, ISBN 2012 978-80-7211-408-5, v prodeji zde

Reportování o společenské odpovědnosti podniku: Kašparová, K., Brno: Masarykova univerzita, 2011, 188 stran, ISBN 978-80-210-5694-7, v prodeji zde

Průvodce firemní filantropií: Bartošová, Z., Fórum dárců, 2005, v prodeji zde

Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí: Gregor, F., Ekologický právní servis, 2007, ke stažení zde

Společenská odpovědnost firem – etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi: Kuldová, L., OPS, 2010, 193 stran, v prodeji zde

Když se bere společenská odpovědnost správně: Franc, P., Nezhyba, J., Heydenreich, C., Ekologický právní servis, 2006. Publikace ke stažení zde

Firma a životní prostředí. Od prvních kroků ke kompletní strategii. Byznys pro společnost, 2012, ISBN 978-80-905188-1-0, ke stažení zde

Fair trade. Ransom, D. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK, Brno, 2012, v prodeji zde

 • Vztah veřejných zakázek a fair trade. Jurčík, R. NaZemi – společnost pro fair trade, Brno, 2011, ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost organizace. CSR v praxi a jak s ním dál. Pavlík, M., Bělčík, M. Grada, 2010, v prodeji zde
 • Měření a benchmarking jako součást strategie CSR. Bartošová, Z., Fórum dárců, 2006, v prodeji zde
 • Národní akční plán společenská odpovědnost organizací 2013 zde
 • Společenská odpovědnost (CSR) – Hodnocení CSR firem v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost – podnikatelský sektor: Rada kvality ČR, 2013. Metodika ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost (CSR) – Hodnocení CSR organizací v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost – veřejný sektor: Rada kvality ČR, 2013. Metodika ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost organizací: Skácelík, P., učební text, Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha, 2010, ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností – Prskavcová, M, Maršíková, K., Řehořová, P., Zbránková, M. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, ke stažení zde
 • Společenská odpověnost ve školách: Příručka vznikla v rámci projektu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 2008, ke stažení zde
 • Jak hodnotit odpovědnost korporaocí – kritický pohled. Gregor, F., program GARDE – Ekologický právní servis, 2007, ke stažení zde
 • Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí: Čaník, P., Čaníková, P. pro Transparency International, 2006 ke stažení zde
 • Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem – Trnková, J., Business Leaders Forum, 2006, ke stažení zde
 • Slaďování osobního a pracovního života – Jak na to? Gender studies, Publikace řešící problematiku sladění práce a rodiny z pohledu zaměstnavatele, ke stažení zde
 • Příručka Ušili to na nás! Kampaň za zlepšení pracovních podmínek v rozvojových zemích. Společnost pro Fair Trade v rámci kampaně Ušili to na nás!, Brno, 2010, ke stažení zde
 • Příručka Společensky odpovědné podnikání jako trend a příležitost: Příručka pro malé a střední podniky. Koubská, K., Hralová, E. Centrum inovací a rozvoje o.s. (CIR), 2006, ke stažení zde
 • Standardy zeleného úřadování – Příručka pro menší úřady a instituce: Ledvina, P., ZO ČSOP Veronika, 2007 ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost podniků – Příručka pro efektivní komunikaci: Evropská komise ČR pro podnikání, ke stažení zde
 • Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem: Trnková, J. BLF, 2006, ke stažení zde
 • Společenská odpovědnost podniků: Woking Paper č. 5/2009. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky – článek zabývající se analýzou soudobého poznání CSR a důvody odklonu od hodnocení investic pouze na základě ekonomických výsledků zde
 • Koncept CSR v praxi – průvodce odpovědným podnikáním: Equal, 2008. Publikace, která vznikla v rámci projektu IS Equal „Outplacement pro velké podniky“, ke stažení zde

Cizojazyčné

 • Corporate Social Responsibility. National Public Policies in the European Union. Compendium 2014 zde
 • Start your Social enterprise. Průvodce sociálním podnikáním od Social Enterprise UK , ke stažení zde
 • Social enterprise explained. For beginners, wonderers and people with ideas, big and small, ke stažení zde
 • The KPMG Survey of Corporate Social Responsibility Reporting 2013 zde
 • A Guide to 100 sustainable solutions. 100 zajímavých případových studií ze světa společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání, Sustainia, 2013, ke stažení zde
 • Tips and Tricsk for Advisers: corporate social responsibility and small and medium-sized enterprises. Praktická příručka Evropské komise pro MSP týkající se společenské odpovědnosti zde
 • Measuring Shared Value – How to Unlock Value by Linking Social and Business Results. FSG, ke stažení zde
 • Growing into Your Sustainability Commitments: A Roadmap for Impact and Value Creation Průvodce UN Global Compact a AccountAbility k dobrovolnému reportování společensky odpovědných aktivit, 2013, ke stažení zde
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines, Aktualizovaná směrnice Global Reporting Initiative 2013, ke stažení zde
 • The Future of Sustainability Reporting. Hohnen, P. Chatman House, January 2012. Zajímavá publikace vydaná v souvislosti s chystanou konferencí o udržitelném rozvoji RIO+20 v červnu 2012 v Brazílii, ke stažení zde
 • KOM (2011) Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014, Brusel, 2011, sdělení Komise ke stažení zde
 • Corporate Social Responsibility – National Public Policies in the European Union: European Commission, 2011, ke stažení zde
 • The Business Case for being a Reponsible Business: Business in the Community, London, 2011, ke stažení zde
 • A Guide to CSR in Europe: Country Insights by CSR Europe´s National Partner Organisations. CSR Europe, 2010, ke stažení zde
 • CSR: A Global Overview: Informační průvodce o CSR napříč světem od CSR360 Global Partner Network, 2010, ke stažení zde
 • CSR Europe´s Guide to Sustainable Marketing: Průvodce udržitelným marketingem, CSR Europe, 2008, ke stažení zde
 • Norma SA8000 o CSR vycházející z mezinárodních úmluv, ke stažení zde
 • Corporate Responsibility & Sustainability Communications: Who’s Listening? Who’s Leading? What Matters Most? – World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ke stažení zde
 • Roadmap 2005, dokument shrnující postoj CSR Europe k otázkám společenské odpovědnosti firem a nastiňující cestu, kterou by se evropské pojetí této ekonomiky mělo v následujících letech ubírat, ke stažení zde
 • Baseline Study on CSR Practices in the new EU Members States and Candidate Countries, 2007, ke stažení zde
 • A Guide to CSR in Europe – Country Insights by CSR: Europe´s National Partner Organisations, 2009, ke stažení zde
 • Charities Aid Foundation – The Role of Stakeholder Engagement in Corporate Community Investment, Nottingham University Business School, 2007, studie, ke stažení zde
 • The pyramid of Corporate Social Responsibility – Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders: Caroll, A. B., Business Horizons, 1991, studie, ke stažení zde
 • COM. Corporate Social Responsibility – A business contribution to Sustainable Development, 2002, ke stažení zde

Výzkumné zprávy

 • The UN Global Compact – Accenture CEO Study on Sustainability 2013 zde
 • KPMG Survey of Corporate Social Responsibility 2013, výzkum o reportování zde
 • CSR Research 2013, výzkum agentry IPSOS zde
 • Eurobarometr 2013. Mezinárodní průzkum zaměřený na stav společenské odpovědnosti a její vnímání občany, celá zpráva ke stažení zde.
 • Projek CSR Research 2012, stav CSR v českém prostředí, výzkum agentury Ipsos Tambor, 2013, výstupy z projektu zde
 • Projekt CSR Research 2010 (Corporate Social Responsibility Research 2010), stav CSR v českém prostředí, výzkum agentury Ipsos Tambor, 2010, výstupy projektu zde
 • Pracovní podmínky při výrobě hraček: vykořisťování dělníků na konci globálního dodavatelského řetězce: Students & Scholars Against Corporate Misbehavior, 2009, ke stažení zde
 • Zpráva z šetření ve dvou továrnách firmy Walt Disney. China Labor Watch a I shop fair – Network Ethical Consumption, New York 2010, do českého jazyka přeložil Svět v nákupním košíku, ke stažení zde
 • Zpráva o společenské odpovědnosti firem v outdoorovém průmyslu v rámci jejich dodavatelského řetězce. Výsledky dotazníkového šetření mezi 29 outdoorovými firmami. NaZemi – společnost pro fair trade, Brno, 2011, ke stažení zde
 • Levné oblečení z Bangladéše – přestanou někdy nadnárodní řetězce podporovat chudobu? Ekologický právní servis, 2010, ke stažení zde
 • Coca-cola v Indii – jak tisíce farmářů a obyvatel vesnic přicházejí o vodu: Ekologický právní servis, 2010, ke stažení zde