Druhý cyklus seminářů Úspory energie a uhlíková stopa pokračuje v Brně

07. 08. 2018

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery pořádá ve dnech 28. a 29. srpna 2018 semináře s názvem „Úspory energie a uhlíková stopa úřadu/podniku​“.

Cílovou skupinou prvního ze seminářů jsou zástupci veřejného sektoru a druhého semináře zástupci podnikatelského sektoru. Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat jednotlivce a subjekty v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Datum a místo konání:
29. srpna 2018 v prostorách Otevřené zahrady v Brně (Údolní 33, 602 00 Brno-střed), 9:15 – 15:45 hod.

 

Konferenční sál v Otevřené zahradě (zdroj: Otevřená zahrada)


CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.Registrace probíhá do 23. srpna 2018, prostřednictvím online formuláře na webových stránkách CI2.

Program semináře:

 • 9:15 - 9:30 - Prezence účastníků

 • 9:30 - 9:45 - Zahájení semináře, přivítání - zástupce, CI2, o. p. s.

 • 9:45 - 10:15 - Klima, uhlíková stopa podniku a energie - zástupce, CI2, o. p. s.

 • 10:15 - 10:30 - Přestávka na kávu

 • 10:30 - 11:00 - Politika EU v oblasti energie, dotační programy - Vladimír Sochor, MPO

 • 11:00 - 11:30 - Lidský faktor v hospodaření s energií a úspor, trochu jiný pohled (příklady z praxe) - Arne Springorum, HE Consulting, s. r. o.

 • 11:30 - 12:00 - Jak komunikovatzměny klimatu v médiích - Daniel Tichý, Česká televize

 • 12:00 - 12:30 - Přestávka na občerstvení

 • 12:30 - 13:00 - Multimodální udržitelná mobilita - Jiří Pohl, Siemens ČR

 • 13:00 - 13:30 - Stanovení uhlíkové stopy v podnikatelském prostředí - zástupce podniku

 • 13:30 - 14.00 - Udržitelná mobilita - Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu

 • 14:00 - 14:15 - Ukončení semináře, volná diskuze

 • 14:15 - 15:45 - Komentovaná prohlídka "Otevřená zahrada" - Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství


Organizační zajištění:
Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.
Zdroj: Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa podniku - Brno | CI2, o.p.s.. [online]. Copyright © [cit. 07.08.2018]. Dostupné ZDE.

Kontakt: Vladimíra Khajlová, tel.: 605 905 152, vladimira.khajlova@ci2.co.cz
Sdílejte na: