Zapojte se do projektu České priority, který si klade za cíl dlouhodobě zefektivnit státní rozpočet

11. 04. 2018

Projekt bude identifikovat a podporovat ty nejefektivnější způsoby, jak řešit společenské problémy v České republice.

Cílem projektu je, aby každá koruna investovaná do rozvoje české společnosti byla utracena chytře a měla co největší pozitivní dopady. V rámci projektu budou zpracovány odborné analýzy nákladů a přínosů různých intervencí napříč mnoha sektory - od vzdělávání, zdravotnictví a zaměstnanosti až po infrastrukturu, tržní hospodářství nebo energetiku. Copenhagen Consensus Center spojí nejlepší český i mezinárodní ekonomický výzkum spolu se sektorovými experty a odbornou veřejností, a vytvoří značný mediální prostor pro ty nejefektivnější programy, které by měly získávat více podpory zejména z veřejných zdrojů, ale také od nadací, z filantropie i z byznysu.

V současné době jsou zajištěny 2/5 financování projektu od individuálních českých filantropů, z čehož budou zaplaceny náklady na profesionální management projektu a na zkušený projektový tým. Organizátoři projektu momentálně hledají korporátní i individuální partnery, kteří umožní poskytnutí finanční prostředky na zaplacení mezinárodních ekonomických konferencí a mediálního působení v ČR (1/5) a na samotný ekonomický výzkum (2/5). Jsou ochotni jednat o spolupořádání projektu s politicky neutrální výzkumnou nebo filantropickou organizací. Pro více informací navštivte www.ceskepriority.cz nebo kontaktujte manažera projektu Jana Kleňhu na jan@copenhagenconsensus.com.Pro více informací si přečtěte si rozhovor o projektu se prezidentem organizace a světoznámým ekonomem Bjornem Lomborgem.

Projekt bude po dobu dvou let realizován světově uznávanou organizací Copenhagen Consensus Center, která má s ekonomickou prioritizací mnohaleté zkušenosti. Výběr 60-80 intervencí, které budou analyzovány (např. předškolní vzdělávání, e-government nebo emisní regulace), proběhne ve spolupráci s veřejností, ministerstvy i odborníky.

Při samotném výzkumu proběhne spolupráce s nejlepšími ekonomy v ČR i v zahraničí. Na následnou konferenci dorazí mezinárodní experti včetně držitelů Nobelových cen, což projektu přidá na kvalitě i publicitě. Výsledky budou akademicky publikovány, zjednodušeně prezentovány jako "žebříček priorit" v nejvýznamnějších populárních médiích a několik měsíců systematicky prezentovány v politice i v soukromém sektoru, aby byly opravdu zohledněny a podpořeny.
Zdroj: Jan Kleňha, České priority, Copenhagen Consensus Center, www.ceskepriority.cz
Sdílejte na: