Kalendář akcí >> Slavnostní předání Cen SDGs

Slavnostní předání Cen SDGs

27. 05. 2017

Významná společenská akce vůbec poprvé v ČR ocení průkopníky SDGs, kteří se na národní úrovni zasazují o naplňování Agendy 2030 od OSN a skrze SDGs mění svět k lepšímu.

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) mění svět k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti udržitelnosti přispívají všichni – vlády, firmy, neziskové organizace i jednotlivci. A ti nejlepší z nich si bezesporu zaslouží ocenění.

První nezávislé ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost v Česku společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

Na slavnostním vyhlášení Cen SDGs 27. května 2017, které proběhne v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí, zazní inspirativní řeč exkluzivního zahraničního hosta, významného amerického ekonoma a uznávaného odborníka na udržitelný rozvoj, profesora Jeffreyho Sachse.

Uzavřená akce na pozvání pro cca 100 hostů z řad zúčastněných firem a organizací a vrcholových představitelů vlády.
Sdílejte na