NÁRODNÍ SÍŤ GLOBAL COMPACT ČESKÁ REPUBLIKA

02. 12. 2016

UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce.

UN Global Compact koordinuje společensky odpovědné aktivity jednotlivých společností prostřednictvím národních sítí, které se v současné době nachází v 86 zemích světa.

Národní síť Global Compact Česká republika od roku 2015 šíří základní principy této mezinárodní iniciativy také v českém prostředí. Podporuje firmy (jak místní, tak i pobočky zahraničních společností), které jsou zapojeny do UN GC v implementaci jeho základních principů a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, možnosti učení, kolektivní akci a partnerství. Prostřednictvím dialogu (včetně politického) umožňuje svým členům aktivně ovlivňovat CSR politiku v ČR.

Asociace společenské odpovědnosti je hostitelskou organizací české Národní sítě.

Více na www.globalcompact.cz.
Sdílejte na: