Vznik Národní sítě Global Compact Česká republika

02. 04. 2015

Oficiální podpis memoranda ke vzniku české národní sítě Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

U příležitosti prvního výročí přijetí strategického dokumentu Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR dojde ve čtvrtek 2. dubna 2015 na Ministerstvu průmyslu a obchodu za přítomnosti a pod záštitou pana ministra a samotného zakladatele UN Global Compact, George Kella, k podpisu memoranda ke vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika.

Na dopolední uzavřený slavnostní akt, který proběhne na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti signatářů UN Global Compact v ČR a médií, navazuje odpolední Mezinárodní konference UN Global Compact, která se uskuteční od 15:00 do 18:00 v Impact Hub Praha a je zpřístupněna široké veřejnosti. Na konferenci vystoupí Georg Kell a zástupci společností IKEA, T-Mobile, ROSSMANN a reprezentanti evropských národních sítí.

UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje téměř 13 000 organizací (z toho přes 8 000 firem) ze 165 zemí světa a je největší platformou společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Národní sítě Global Compact šíří základní principy UN Global Compact (UN GC) do jednotlivých zemí. Napomáhají tak k uchopení iniciativy lokálně, v odlišném národním, kulturním a jazykovém kontextu. Podporují firmy (jak místní, tak i pobočky zahraničních společností), které jsou zapojeny do UN GC v implementaci jeho deseti základních principů a vytvářejí prostor pro zapojení dalších zainteresovaných stran a kolektivní akci v této oblasti. Skrze vlastní aktivity sítě napomáhají prohlubovat znalosti deseti principů všech zapojených organizací a dalšímu šíření cílů a poslání UN GC. Prostřednictvím dialogu (včetně politického), kolektivní akce, možnosti učení a partnerství na úrovni jednotlivých zemí národní sítě lokálně směřují společensky odpovědné aktivity zapojených subjektů.

Asociace společenské odpovědnosti je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika. Více informací vám ráda sdělí Mgr. Kateřina Kopetzká na kopetzka@a-csr.cz.
Sdílejte na: