CSR – Univerzita spoluvytváří svou zemi

05. 12. 2014

Společenská odpovědnost univerzit: vzděláváním univerzita ovlivňuje životní styl, kvalitu (pracovního) života a měřítko hodnot studentů a absolventů, a do jisté míry celé společnosti.

Konferenci pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Partnerem konference je Asociace společenské odpovědnosti.

I. blok 9.30 – 11.00

Zkušenosti z praxe – panelová diskuse 

 • Jan Mühlfeit (Chairman Europe Microsoft Corporation)

 • Milan Vašina (generální ředitel T-Mobile, a.s.)

 • Michal Kadera (ředitel pro vnější vztahy Škoda Auto, a.s.)

 • Vladimír Víšek (manažer pro udržitelný rozvoj IKEA)

 • Michaela Chaloupková (ředitelka divize Správa ČEZ, a.s. a členka představenstva ČEZ, a.s.)

 • Daniel Rubeš (personální ředitel Agrofert, a.s.)


II. blok 11.15 – 12.45

Zkušenosti z vysokých škol – panelová diskuse

 • CSR jako součást výuky personálního managementu (Zuzana Dvořáková, VŠE),

 • Vzdělávání v CSR jako skupinová práce s výstupy pro CSR strategii VŠ (Ivana Tichá, ČZU), Společensky odpovědné podnikání (Marie Dohnalová, UK),

 • Jak sledovat a měřit přínosy CSR (Anna Putnová, VUT) 


III. blok 14.00 – 16.00

Očima studentů (moderuje Lucie Mádlová, A-CSR)

 • Prezentace projektu vytváření  CSR strategie VŠ s využitím zahraničních zkušeností

 • Prezentace výsledků společné práce studentských skupin

 • Závěrečná společná diskuse


IV. Networking spojený s občerstvením

Pozvánku na konferenci zobrazíte zde.

Další informace a registrace: beranek@rektorat.czu.cz. Vstup po předchozí registraci zdarma.

Konference je pořádána v rámci realizace centralizovaného rozvojového projektu CSR „Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol“.
Sdílejte na: