Spolupáce s Nizozemsko-českou obchodní komorou

30. 06. 2014

Asociace společenské odpovědnosti navázala spolupráci s Nizozemsko-českou obchodní komorou

Nizozemsko-česká obchodní komora již od roku 2010 šíří a sdílí principy CSR v rámci svého Corporate Responsibility Club.

Těšíme se na společné odborné akce, zajímavá témata, řečníky a přínos sdílení příkladů z praxe. Viditelné “odpovědné” výysledky jsou našim společným cílem.

Nizozemsko-česká obchodní komora sdružuje české, nizozemské i mezinárodně působící firmy, hájí zájmy svých členů, podporuje česko-nizozemské obchodní vztahy a ve spolupráci s ostatními obchodními komorami přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.
Sdílejte na: