NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN CSR V ČR

02. 03. 2016

V souladu se strategií Národní politiky kvality na léta 2008 – 2013 byla Radou kvality ČR ustanovena odborná sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Posláním odborné sekce je podpora a koordinace konceptu společenské odpovědnosti organizací v ČR. Na základě usnesení Rady kvality ČR ze dne 11. února 2015 došlo k reorganizaci této sekce a jmenování nové předsedkyně (předsedkyní se stala Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti).

Asociace společenské odpovědnosti tak společně s Radou kvality ČR podporuje a šíří myšlenky společenské odpovědnosti v České republice. Propaguje koncept společenské odpovědnosti v českém prostředí, vytváří diskusní fóra k problematice společenské odpovědnosti, podporuje vzdělávání společenské odpovědnosti na vysokých školách a uplatňování CSR ve veřejné správě.

Vláda ČR schválila usnesením č. 49 dne 25. ledna 2016 aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice (NAP CSR), na kterém se podílela odborná sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Gestorem NAP CSR a zpracovatelem strategického dokumentu v ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Sdílejte na: