3 stavební kameny vztahující se k udržitelným městům a obcím

18. 02. 2020

Skutečnost, že ve městech žije stále více lidí než dříve, jde ruku v ruce s problémy, jako je znečištění a chudoba...

1. Když se nad tím zamyslíte, města nedávají příliš smysl
V současnosti žije více než polovina světové populace (tj. 3,5 miliardy lidí) v městských oblastech. Předpokládá se, že do roku 2050 tento počet vzroste na 6,5 miliardy. To jsou dvě třetiny všech žijících lidí. Města ale zabírají pouze 3 % veškeré půdy na Zemi. To nedává moc smysl.

2. A stále se zvětšují...
V roce 1990 existovalo 10 megaměst (městských oblastí s více než 10 miliony obyvatel). Jen o 24 let později už to bylo 28 megaměst. Rychlá urbanizace vyvíjí tlak na zásobování vodou, kanalizaci a zdraví obyvatel, roste spotřeba a znečištění. Až 75 % emisí uhlíku pochází z městských oblastí. Extrémní chudoba je navíc často soustředěna právě do měst.

3. Městské oblasti jsou obzvláště zranitelné v případě přírodních katastrof
Když v srpnu 2005 zasáhl hurikán Katrina New Orleans, protrhly se hráze a 80 % města bylo zaplaveno. Jen v New Orleans bylo poškozeno 134 000 bytových jednotek (70 % města). škody dosáhly výše 135 miliard dolarů. Většina finanční pomoci ovšem poté směřovala na samotnou pomoc, nikoliv na koncepční přestavbu města, aby bylo před podobnými katastrofami lépe chráněno.

 

vesnice Langouët v Bretani v severní Francii


Vesnice Langouët jde příkladem

Města budoucnosti musí být odolnější vůči přírodním katastrofám, udržitelnější z hlediska životního prostředí a mít bezpečné a dostupné bydlení pro všechny obyvatele. Můžeme si vzít příklad z malé vesnice v Bretani v severní Francii. Langouët má jen 600 obyvatel, ale v posledních dvou desetiletích se zaměřili na vytvoření komunity, která je 100 % soběstačná, pokud jde o jídlo a energii. Mají kavárnu, která servíruje organickou a lokální produkci, bydlení, které nevyužívá aktivní vytápění, komunitní zahradu, solární elektrárnu a sdílené elektrické auto.
Zdroj: 5 building blocks relating to… Sustainable Cities and Communities [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 18.02.2020]. Dostupné ZDE.
Sdílejte na: