Asociace
společenské
odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s více než 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact Česká republika do ČR přináší jedinečné globální know-how United Nations Global Compact, největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN. Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery tak transformuje globální know-how a celosvětové strategie do lokálních projektů.

Aktivně rozvíjí nové Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) ve vztahu k udržitelnému byznysu. V roce 2016 v ČR uspořádala Summit Global Compact 2030, největší konferenci udržitelného podnikání v ČR, které se zúčastnilo na 300 hostů z řad vrcholových představitelů firem a představitelů vlád 33 zemí světa. Od roku 2017 vyhlašuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou rozvojovou agenturou a Info Centrem OSN prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR s názvem Ceny SDGs.

V roce 2016 se stává národním ambasadorem celosvětové kampaně GivingTuesday a zastřešuje tento významný celosvětový svátek dárcovství a dobrovolnictví také v ČR.

Prostřednictvím dialogu (včetně politického) aktivně ovlivňuje CSR politiku v zemi. Na podporu rozvoje udržitelného byznysu, ale i společenské odpovědnosti malých a středních podniků a veřejné správy vydává odborné publikace, které distribuuje svým členům.