A-CSR

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání v České republice. V rámci své unikátní vize tvoří s téměř 200 členy největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Jako hostitelská organizace Národní sítě Global Compact Česká republika do ČR přináší jedinečné globální know-how United Nations Global Compact, největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN. Ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery tak transformuje globální know-how a celosvětové strategie do lokálních projektů.

Aktivně rozvíjí nové Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) ve vztahu k udržitelnému byznysu. V roce 2016 v ČR uspořádala Summit Global Compact 2030, největší konferenci udržitelného podnikání v ČR, které se zúčastnilo na 300 hostů z řad vrcholových představitelů firem a představitelů vlád 33 zemí světa.

V roce 2016 se stává národním ambasadorem celosvětové kampaně GivingTuesday a zastřešuje tento významný celosvětový svátek dárcovství a dobrovolnictví také v ČR.

Prostřednictvím dialogu (včetně politického) aktivně ovlivňuje CSR politiku v zemi. Členem Asociace společenské odpovědnosti je Úřad vlády ČR, na rozvoji CSR v ČR úzce spolupracuje také s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V roce 2017 poprvé v ČR vyhlašuje společně s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou rozvojovou agenturou a OSN Česká republika Ceny SDGs. První nezávislé ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje v ČR.

Na podporu rozvoje udržitelného byznysu, ale i společenské odpovědnosti malých a středních podniků a veřejné správy vydává odborné publikace, které distribuuje svým členům.

Bulletin Asociace společenské odpovědnosti zima 2016 zde.

Bulletin Asociace společenské odpovědnosti léto 2016 zde.

Bulletin Asociace společenské odpovědnosti zima 2015 zde.

Bulletin Asociace společenské odpovědnosti léto 2015 zde.

Výroční zpráva za rok 2015 zde.

Výroční zpráva za rok 2014 zde.

Výroční zpráva za rok 2013 zde.