PEF MENDELU


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech typech vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Ročně se na fakultu hlásí téměř 4000 uchazečů. V letech 2011–2015 PEF získala ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě a 3. nejlepší ekonomickou fakultu v České republice. Stejně jako v žebříčku Hospodářských novin, také v rámci soutěže Fakulta roku, kterou volí sami studenti, se PEF umístila na 1. místě na Moravě v sekci ekonomických fakult. Má akreditovány všechny typy studijních programů: bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Na základě jejich poslední akreditace byla fakulta zařazena do skupiny "A" nejlepších fakult z celkového počtu 21 ekonomických fakult působících na území ČR.

Ústav managementu PEF se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti managementu. Do této oblasti je zahrnuta také společenská odpovědnost ať už firem či jiných organizací a institucí. V rámci výuky je zde nabízen povinně-volitelný předmět Společenská odpovědnost firem a to jak v české tak anglické jazykové mutaci. Výuka je prakticky zaměřena a studenti jsou zapojeni do organizace několika charitativních akcí a to nejen v rámci tohoto předmětu (Charitativní vánoční bleší trh - v rámci předmětu Manažerské dovednosti; Akce Ukliďme Česko, a další). Během výuky jsou zváni na přednášky experti z oblasti CSR, oceněné firmy za odpovědné podnikání, Fair Trade, probíhají exkurze do sociálních podniků aj. Kromě výuky je zde také vytvořen výzkumný tým vedený Ing. Sylvií Formánkovou, Ph.D., zaměřený na oblast společenské odpovědnosti. V současné době je řešen mezinárodní projekt institucionální spolupráce s norskou školou Hedmark University College zabývající se problematikou odpovědného a udržitelného vzdělávání na vysokých školách v ČR a Norsku. Výzkumníci ovšem zkoumají také soukromou sféru CSR - povědomí o CSR u firem v jihomoravském kraji, CSR v jednotlivých odvětvích (automobilový průmysl, odvětví výroby z gumy a plastu apod.), firemní filantropii aj.. Do těchto aktivit jsou také zapojeni studenti především pomocí svých bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Zaměstnanci Ústavu managementu také pořádají mezinárodní konference, kde nechybí sekce určené problematice CSR.