Nadání a dovednosti


Nadání a dovednosti je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je pomáhat mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí uspět v osobním i profesním životě. Proto pro ně připravují celou řadu zajímavých projektů, v rámci kterých jim pomohou s výběrem studia, přípravou životopisu, se vstupem na trh práce, ale i například se zařizováním prvního bydlení. V projektech nechybí nejrůznější workshopy, exkurze ve firmách či tzv. stínování pracovních pozic.

Jedním z hlavních projektů společnosti je ROZHLED, který je určený pro znevýhodněné studenty 3. – 4. ročníku střední školy ve věku 17 - 20 let. Jeho cílem je představit znevýhodněným mladým lidem, co které povolání v praxi obnáší a motivovat je k výběru povolání (popřípadě dalšího vzdělávání), které je bude bavit a naplňovat.