Anthropictures


Anthropictures "Kvalitními daty ke kvalitnějšímu městu." Nezávislá výzkumná organizace, která přispívá k řešení společenských výzev aplikováním přístupů sociokulturní antropologie. Tématicky se zaměřuje zejména na městský rozvoj, komunitní studia, občanskou participaci a kvalitativní měření dopadu. Nabízí terénní "bottom-up" výzkum, vytváří vzdělávací projekty, poskytuje konzultační služby a šíří povědomí o prospěšnosti sociálních věd.