JIC


Přes 300 firem s tržbou bezmála 30 miliard korun a téměř 6 500 pracovníky podpořilo JIC od svého založení roku 2003. Po celou dobu svého působení podporuje lidi v rozvoji firem, které můžou měnit svět. JIC ve službě veřejnosti podporuje rozvoj firem a jednotlivců, prostřednictvím vedení podnikatelů k ujasnění smyslu jejich podnikání. JIC podporuje transformaci firem prostřednictvím inovací a ověřeného know-how a současně i zlepšuje podnikatelskou atmosféru a kvalitu podnikatelského ekosystému s jádrem na Jižní Moravě. Jednotlivcům, začínajícím podnikatelům a malým a středním firmám nabízí různé úhly pohledu na jejich podnikání.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zřizovatelem je Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v  Brně, Mendelova univerzita v  Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

JIC je zapojen do mezinárodních sítí: European Business & Innovation Centre Network (EBN), Enterprise Europe Network (EEN) a European Institute of Innovation & Technology (EIT Digital).