Aplikace Záchranka


Aplikace Záchranka, z.ú., je neziskovou organizací zabývající se vývojem, implementací a rozvojem softwaru mobilní aplikace Záchranka v České republice.

Aplikace Záchranka představuje revoluci v kontaktování záchranných složek. Jedná se o systém tzv. tísňového volání nové generace, kdy je telefonický hovor na tísňovou linku 155 doplněn datovou komunikací. Současně organizace podporuje další subjekty vyučující první pomoc. Vytvořila unikátní komunikaci se záchrannými složkami pro neslyšící a nevidomé. V rámci ČR také pomáhá vytvářet veřejně dostupnou síť automatizovaných externích defibrilátorů (AED).

Od spuštění v roce 2016 ji má staženou v telefonu na 730 000 lidí, více než 25 000 lidí s ní volalo o pomoc a denně pomáhá alespoň 60 lidem, kteří se jejím prostřednictvím dovolávají zdravotnických záchranných služeb nebo horské služby. Aplikace se zasloužila o zlepšení a zrychlení zdravotnické péče v naší zemi.