Česká podnikatelská pojišťovna


Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Dlouhodobě podniká v souladu s moderními trendy společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Klíčovým principem podnikání je diverzita, kterou ČPP chápe jako byznysovou výhodu a nedílnou součást interní personální politiky.

Odborníci ČPP se zapojují do vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti. Působí také jako konzultanti a předávají své znalosti zástupcům neziskového sektoru. Zaměstnanci ČPP získali od koncernu VIG již třikrát cenu Dobrovolník roku za pomoc neziskovému sektoru, které se věnují ve svém volném čase.

Centrála ČPP sídlí v certifikované a plně bezbariérové budově Main Point Karlín. Mezi hlavní hodnoty firemní kultury patří ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. ČPP motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.