Česká společnost ornitologická


Česká společnost ornitologická usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i ostatní organismy.

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice. V České republice je národním partnerem mezinárodní organizace BirdLife International. ČSO vede množství domácích i mezinárodních projektů, zaměřuje se na ochranu jak ohrožených, tak běžných druhů ptáků, jejich lokalit a prostředí. ČSO organizuje řadu monitorovacích programů v rámci tzv. občanské vědy, do kterých se ročně zapojují stovky dobrovolníků z řad široké veřejnosti.

Nedílnou součástí práce ČSO je i vzdělávání a propagace – každý rok pod její hlavičkou proběhne více než  200 akcí pro veřejnost, zaměřených zejména na pozorování a poznávání ptáků. ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody, kterým nabízí množství různorodých aktivit. V současnosti sdružuje ČSO přes 3000 aktivních členů (údaj platný k dubnu 2018) a do svých řad vítá nové zájemce o členství.