TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.


Vzdělávací centrum TEREZA přes 38 let vytváří vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.


TEREZA usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.


Pracuje s bezmála 900 školami, 4 000 učiteli a má dopad na 90 000 žáků v ČR.


Na jejich práci, tipy a nápady se můžete podívat na www.terezanet.cz.


"Co je vyhynutí kondora pro dítě, které nikdy nevidělo vránu?" Robert Michael Pyle