Nadace Via


Vizí Nadace Via je společnost, kde lidé jednají svobodně a odvážně, přijímají odpovědnost za sebe a své okolí a kde je darování běžnou součástí života. Aby se stala skutečností, otevíráme v Česku cesty k umění žít spolu a umění darovat. Od roku 1997 jsme podpořili více než 4 800 projektů a iniciativ lidí, kteří proměnili své obce v místa, kde je radost žít.

Nečerpáme peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění.