Spirála


Obecně prospěšná společnost Spirála se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. V Ostravě a okolí poskytujeme sociální rehabilitaci ve dvou tréninkových kavárnách. Lidi se zdravotním postižením také zaměstnáváme. V projektu Nášup - mohou pracovat v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně a úklidu. Nenabízíme jen práci, nabízíme  jim plnější život a možnost seberealizace. Pořádáme a účastníme se společenských akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí.