ZDRAVeL


ZDRAVeL je unikátní systém sdílení dat mezi ošetřujícími lékaři, včetně možnosti sdílení zdravotnických informací s pacientem. Díky ucelenému pohledu na data nabízí platforma ošetřujícím lékařům úsporu času i nákladů, rychlou komunikaci a zkvalitnění péče o pacienta. Za projektem stojí nezisková společnost Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú., která má za cíl podporu elektronizace zdravotnictví, zjednodušení orientace občana v péči o zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti. Společenskou odpovědnost pojímá Institut formou edukace široké veřejnosti a finanční či mediální podporou charitativních projektů souvisejících s prevencí.


 Více informací naleznete na webových stránkách www.zdravel.cz.