Sdružení VIA


Sdružení VIA, z.ú. vzniklo v roce 2005 jako spřátelený subjekt Nadace VIA a od té doby nepřetržitě realizuje projekty, které přispívají k rozvoji občanské společnosti. Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí o to, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazování se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací.

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit a projektů zaměřených na zlepšování prostředí a podmínek pro činnost neziskových organizací, rozvoj filantropie a místního dárcovství, prohloubení participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou profesionalizaci neziskových organizací. Při dosahování svých cílů se ústav v maximální možné míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Hlavní činností Sdružení VIA je:

  • Dárcovský program TechSoup Česká republika zaměřený na zprostředkování technologických darů a zvýhodněných nabídek od předních IT společností jako je Microsoft, Adobe, Symantec, Zoner, BitDefender a mnohých další.

  • Online dárcovská platforma Darujme.cz, která pomáhá, aby darovat po internetu bylo bezpečné, rychlé a efektivní. Poskytuje tak technologie a znalosti pro úspěšný moderní online fundraising českých neziskových organizací.