Zachraň jídlo


Iniciativa Zachraň jídlo vznikla v roce 2013 jako neformální  seskupení přátel, kteří se rozhodli, že otevřou téma plýtvání potravinami v české společnosti. Poté, co jsme zhlédli film Valentina Thurna Z popelnice do lednice, jsme začali plánovat první happening. Uspořádali jsme Hostinu pro tisíc na Václavském náměstí, kde jsme pohostili 1 000 lidí obědem ze surovin, které by jinak  byly znehodnoceny. Netušili jsme, jaká lavina zájmu se poté strhne. Motivovaní dotazy médií a veřejnosti jsme se rozhodli dále se v této oblasti vzdělávat a pokračovat v popularizaci tématu. Je totiž stále nutné připomínat šokující fakta o plýtvání jídlem: že až třetina všech vyprodukovaných potravin se nikdy nesní, že za polovinu vyhozeného jídla můžeme my, spotřebitelé, nebo že  výroba potravin patří mezi odvětví s nejvyšším množstvím vypouštěných emisí CO2 na světě.

Cílem iniciativy Zachraň jídlo je:

• rozšiřovat povědomí o problematice plýtvání jídlem,
• propojovat jednotlivé aktéry potravinového řetězce s cílem snížit plýtvání,
• budovat komunitu „záchranářů”, tedy nadšených dobrovolníků a podporovatelů.

Informujeme, vzděláváme a nabízíme řešení všem aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin. Poukazujeme na sociální, ekonomické a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřujeme toto povědomí mezi širokou veřejnost. Chceme, aby společnost nakládala s jídlem odpovědně ve všech fázích potravinového řetězce.