Tiché Spojení


Zajišťujeme komunikaci pro mluvící znakovým jazykem prostřednictvím cloudové platformy Tiché Spojení pro překlad a přepis znakového jazyka.

Naše služba Tiché Spojení:

 • eliminuje bariéry mezi společnostmi, jejich zákazníky či jejich zaměstnanci

 • reprezentuje skutečnou a unikátní kombinaci CSR & marketingové podpory

 • je nedílnou součástí CSR aktivit

 • je jednoduše integratovatelná do kontaktních center

 • a na jakákoliv klientská/kontaktní místa

 • obsluha na jedno kliknutí


V rámci našich služeb zároveň vytváříme prostor pro zaměstnanost sluchově postižených, jejich výraznější integraci do společností. Jsme schopni zabezpečit podporu v celém procesu od prvotního nástupu po celý zaměstnanecký poměr:

 • zpracovaná předtočená videa natočená ve znakovém jazyce pro umístění v sekci „Kariéra“

 • tlumočení pomocí služby Tiché Spojení při náborovém pohovoru

 • zpracování videa povinných školení při nástupu do zaměstnání jako BOZP, požární ochrana apod.

 • zpracování videa pro výkon práce – manuál popisu práce, procesu

 • tlumočení pomocí služby Tiché Spojení při každodenním výkonu práce


Naši klienti tak získávají pro sebe, své zákazníky nebo zaměstnance skutečný přínos díky CSR aktivitě. Naši tlumočníci jsou z obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která pomáhá integrovat neslyšící a nedoslýchavé do společnosti.