IPSOS


IPSOS poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti a je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos Healthcare a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se zabývá tématy CSR a udržitelného rozvoje.