CI2


CI2, o. p. s. je nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum. Naším cílem je prosazovat udržitelný rozvoj ve spolupráci s veřejnou správou, podnikovou sférou, vzdělávacími institucemi a veřejností.

Zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

  • Hodnocení udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím indikátorů. Více zde.

  • Stanovování a sledování uhlíkové stopy pro podniky, města a regiony. Více zde.

  • Environmentální reporting a tvorba zpráv o životním prostředí pro města či podniky.

  • Adaptace na změnu klimatu na místní úrovni. Více zde.