Centrum podnikání, FEK ZČU v Plzni


Centrum podnikání podporuje rozvoj podnikatelských činností, znalostí a dovedností na Západočeské univerzitě v Plzni. Oblast společenské odpovědnosti nám není lhostejná. Zajímáme se o tuto oblast a svoje aktivity neustále rozvíjíme. Centrum podnikání je kontaktním místem pro aktivity v oblasti společenské odpovědnosti na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a snaží se tak rozvíjet společensky odpovědný přístup na celé fakultě. Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni.  Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v Plzeňském i Karlovarském kraji a rozvíjí vztahy s komerčními i neziskovými subjekty, státní správou, čímž podporuje propojení výuky s odbornou praxí.