PrPom.cz


PrPom.cz je skupina mladých lidí, kteří pomáhají s revolucí výukových metod první pomoci v ČR. Díky nim se postupně rozbíjejí zastaralá dogmata a zatímco jiné organizace, osoby a média o první pomoci jen mluví, PrPom.cz koná.

Kromě kurzů první pomoci pro firmy i širokou veřejnost se daří dostávat nové metody výuky zážitkem také na tábory, školy v přírodě, na veletrhy a výstavy a další místa. Díky vstřícné cenové politice se výuka první pomoci zážitkem konečně objevuje také ve školách a v neziskových organizacích (např. Rozum a cit, FOSA, Život trochu jinak a další).

PrPom.cz realizuje také osvětové projekty na podporu lepšího povědomí veřejnosti o první pomoci a způsobech její výuky - např. Chytrá autolékárnička nebo Mýty o první pomoci.